Heeft u recht op een PGB voor diensten van Zorgburo Margriet?

U heeft een zorgvraag. Daarvoor wilt u gebruikmaken van de particuliere zorg van Zorgburo Margriet in Maurik. In de meeste gevallen kunt u aanspraak maken op verschillende regelingen binnen het Persoonsgebonden Budget (PGB). Wij zetten ze voor u op een rijtje.

contact

PGB-regelingen en eigen bijdrage

Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten voor persoonlijke thuisverzorging en verpleging met een PGB-regeling. Indien u een indicatie heeft, kunt u de facturen van de zorgverlener opsturen naar uw verzekering. Deze maakt vervolgens het geld naar u over. U betaalt de zorgverlener. Bij deze regeling betaalt u geen eigen bijdrage.


De kosten voor begeleiding en huishoudelijke hulp worden vergoed uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. U regelt begeleiding en huishoudelijke via een PGB. In beide gevallen betaalt u uw inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor.


Indien u vanuit de Wet Langdurige Zorg een verblijfsindicatie heeft in het PGB wordt maandelijks uw eigen bijdrage in rekening gebracht.


Uw PGB vanuit de WMO en de WLZ ontvangt u niet op uw eigen rekening maar op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank. U stuurt de facturen van uw zorgverleners, na akkoord, naar de SVB. Zij betalen uw zorgverleners. 

 

Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Op hun website kunt u zelf ook de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.


Lees op de website van de Rijksoverheid of u in aanmerking komt voor een PGB.


Heeft u geen ervaring met deze regelingen? Wij kunnen ons voorstellen dat het dan een hele puzzel voor u is. Zorgburo Margriet adviseert u graag over de mogelijkheden en helpt u bij het aanvragen en organiseren van uw zorg.

Particuliere thuiszorg: voor iedereen toegankelijk

Het is belangrijk dat particuliere zorg voor iedereen toegankelijk is. De freelance zorgverlener heeft de tarieven zo bepaald dat deze grotendeels passen binnen de vergoedingen die u ontvangt. Ook als u geen recht heeft op vergoeding is veel van de thuiszorg betaalbaar.